ترمووود گونه کاج

همانطور که از نامش مشخص میباشد از چوب درخت کاج تهیه میشود.

در ترمووود های فنلاندی برای فرایند ترمو از مرغوب ترین تنه های کاج استفاده میشود.

از جمله کاربرد های ترمووود گونه کاج  وزن سبک چوب بوده که باعث شده این نوع در دسته ترموود بسیار پرطرفدار در اجرای نما های خارجی الخصوص در نما با ارتفاع زیاد بشود.

جنس ترموود کاج بسیار سبک و کمی خشک نسبت به گونه های دیگر میباشد.

انواع گونه کاج: